Site Loading

נוטשי הרכבים – למה לנטוש אם אפשר למכור רכב לפירוק?

רכבים נטושים לפירוק

לא תמיד קל להיפטר מהרכב ששירת אותך נאמנה כל כך הרבה זמן. הערך הסנטימנטלי במקרים רבים עשוי להתעלות על ההיגיון. עם זאת, השלכות גרוטאות המתכת הפזורות ברחבי הארץ הן כבדות וקשות. לכן, המעשה האחראי ביותר הוא להתגבר על כאב הלב ולשלוח את הרכב למגרש העוסק בפירוק רכבים שיעביר את הברזל שלהם למחזור.

בכל שנה, מוצפות הרשויות המקומיות באלפי פניות ותלונות לגבי רכבים נטושים הפזורים ברחבי העיר. הרכבים הישנים והמתפרקים עומדים ללא תזוזה ותופסים מקומות חניה, תורמים עוד לצפיפות במרחבים האורבניים ויוצרים מראה מיושן, עמוס ולא אסתטי במרכזי הערים. בנוסף, רכבים ישנים עשויים להיות מפגע בטיחותי משמעותי. לכן, הרשויות מפעילות מאמצים ומשקיעות משאבים חומריים ומשאבי אנוש רבים על מנת לאתר בעלי רכבים שנטשו את רכבם ולדרוש מהם לקחת עליהם אחריות. על מנת להימנע מאי הנעימות הזו או מקנסות כבדים, מומלץ למסור את הרכב הישן לפירוק רכבים ולהיפטר מהרכב בצורה מסודרת.

מדוע לנטוש?

כיום יותר מאי פעם, קל לרכוש רכב חדש והישראלי הממוצע מחליף רכב בימינו כל 5-7 שנים. במציאות זו נעשה קשה מאוד להיפטר מהרכב הישן והחוק הישראלי מחייב בעלי רכבים לשלם אגרות רישוי וביטוחים גם על רכב שאינו בשימוש. רבים אינם מעוניינים להתעסק עם הטרחה של פנייה לשירות פירוק רכבים. אלו מעדיפים להתחמק מתשלומים ולהסיר אחריות על המפגע שמהווה הרכב שעומד במקום שמישהו יכול היה לחנות בו או להשמישו לכל תועלת אחרת ופשוט להעלים עין.

כיצד מתמודדות הרשויות עם התופעה?

החוק מתיר לרשויות המקומיות לגרור רכבים נטושים למגרשי גריטה עבור פירוק רכבים תוך 60 יום מיום הדיווח על הרכב הנטוש. הפקח ידביק פתקי אזהרה על הרכב ובמידה ולא יוזז ממקומו או אם לא תוגש כל התנגדות, ייגרר הרכב.

ההשפעות הסביבתיות של נטישת הרכבים

רשויות אלו אינם פועלות מתוך קטנוניות או רשעות. גרוטאות הרכב הפזורות בערים גורמות למכשולים ולנזקים רבים והרשות המקומית אמונה על הסדר וההתנהלות התקינה של העיר. על כן, זוהי אחריותה לוודא כי רכבים ישנים לא יעמדו ללא כל שימוש במרחב הציבורי. לנטישת הרכבים השלכות רבות.

  • עם הזמן, עשויים לדלוף מהרכב נוזלים רעילים רבים כמו שמנים הידראוליים, שמן המנוע, חומצת סוללות ודלקים. בני אדם ובעלי חיים המתנהלים לאורך היום במרחב הציבורי חשופים לרעלנים אלה אשר עשויים לפגוע בבריאות.
  • הגרוטאות תורמות לצפיפות בערים ומקשות על התנועה ברחובות העיר.
  • מתכות חלודות מהוות סיכון בטיחותי ובריאותי משמעותי.

מסיבות אלו ורבות אחרות, פניה לאתר רכבים לפירוק או מגרש פירוק רכבים הוא המעשה האחראי והראוי ביותר. במקום להמתין לתלונות פקחים, לקנסות ולגרירת הרכב על חשבונך, ניתן לפנות לגורם הקונה רכבים לפירוק אשר יגרור את רכבך על חשבונו ואף ישלם לך תמורת הרכב הישן. כך ניתן יהיה למחזר את רכבך, לתרום לתעשיות השונות אשר עושות שימוש בחומרי הגלם ולפטור את המרחב העירוני מהמפגע.

Main Navigation